ABM Kontrol s.r.o.

Vítáme Vás na stránkách společnosti ABM Kontrol s.r.o. Naše hlavní činnost se „točí“ kolem silnic a mostů. Přinášíme komplexní řešení ve správě mostních objektů, lávek, propustků a silnic samotných.

Pasportizace

Nabízíme zjištění stavu objektů přímo na místě, vyhodnocení funkčnosti a navržení pravidelné údržby, případně přípravu rozpočtu pro rekonstrukci.

Mostní prohlídky

Na základě příslušných osvědčení vypracujeme pravidelné, hlavní a běžné prohlídky, případně mimořádné prohlídky na vyžádání správce. Kompletní evidenční dokumentaci, to znamená mostní listy, evidenční listy propustků atd.

Projekty

V případě nové výstavby nebo rekonstrukce objektu zajistíme vypracování projektové dokumentace včetně příslušné dokumentace potřebné ke stavebnímu povolení.

TDI a BOZP

V rámci výstavby zajistíme stavební dozor a činnost koordinátora BOZP. Dále činnost pro získání kolaudačního souhlasu.

Údržba

Pro správce majetku provedeme běžnou i stavební údržbu.